Pentagram® – bylinné koncentráty

Pentagram® bylinných koncentrátov je základným pilierom našej ponuky. Je založený na celostnom prístupe k človeku, ktorý rešpektuje, že telo a myseľ sú navzájom prepojené. Vychádza z prastarej teórie jin-jangu a piatich prvkov, do ktorej sú vložené najnovšie poznatky modernej vedy. Prípravky účinkujú v ľudskom organizme na dvoch hlavných úrovniach. Prostredníctvom fytoterapie priamo ovplyvňujú jednotlivé telesné orgány, zatiaľ čo homeopatické zložky pôsobia na riadiace podkôrové centrá v mozgu a ovplyvňujú samotnú príčinu ochorenia. Päť bylinných koncentrátov je zložených tak, aby korešpondovali s energiou piatich základných prírodných prvkov a pomáhali uviesť všetky životné pochody v tele do rovnovážneho stavu: Vironal – Kov, Regalen – Drevo, Renol – Voda, Gynex – Zem, Korolen – Oheň.
Regalen
Regalen
bioinformačný bylinný koncentrát
30 ml
23,90 €
Gynex
Gynex
bioinformačný bylinný koncentrát
30 ml
23,90 €
Renol
Renol
bioinformačný bylinný koncentrát
30 ml
23,90 €
Vironal
Vironal
bioinformačný bylinný koncentrát
30 ml
23,90 €
Korolen
Korolen
bioinformačný bylinný koncentrát
30 ml
23,90 €